top of page

CENOVNIK - RATES

Cenu željenog smeštaja jednostavno ćete dobiti kada budete izabrali datum dolaska / odlaska, (broj gostiju, obzirom na troškove grejanja, odnosno električne energije kao najvećeg izdatka, ne utiče na cenu iznajmljivanja) u meniju Rezervacije - Booking.

Pozivamo vas da rezervacije vršite preko našeg sajta - cene su niže nego na poznatim rezervacionim platformama, iz razloga velikih procentualnih iznosa koje naplaćuju za svoje usluge.

Zbog velikog interesovanja, posebno tokom zimske sezone, ali i velikog broja otkazivanja rezervacija, obavezna je uplata depozita od 35% od ukupne cene rezervacije, najviše 42 dana pre planiranog dolaska, dok ostatak treba platiti najviše tri dana pre dolaska, na dole dati broj računa. U suprotnom, rezervacija će se smatrati nevažećom i biće uklonjena iz kalendara.

Molimo da sa posebnom pažnjom pročitate uslove rezervacije i otkazivanja u nastavku.

 

Imajte u vidu da su cene iznajmljivanja za 7 i više noćenja znatno povoljnije.

Za manji broj dana od dozvoljenog minimalnog broja - kontaktirajte nas, možda ćemo biti u mogućnosti da Vam izađemo u susret!

Napomene:

Nedelja traje 7 noći, bez obzira na dan kada počinjete. Primer: ukoliko rezervišete 9 noćenja, iznos koji ćete platiti biće nedeljni iznos zakupa, uvećan za 2 dnevna iznosa, po cenama za taj period.

Sve cene date su u EUR.

Get your rate in just a few steps - please select the arrival and departure date in the menu Rezervacije - Booking, followed by the number of guests.

Remarks:

A week lasts 7 nights, whichever day you start on. As an example, if a guest books 9 nights, the charge will be one weekly rate plus 2-weekday rates.

If you want to book accommodation for a lesser number than the currently possible minimum number of days, please inquire via the Contacts page. We may be able to meet your expectations.

All rates are in EUR.

NAČINI PLAĆANJA - PAYMENT METHODS

Ukoliko vršite rezervaciju preko sajta, plaćanje za turiste iz Srbije vrši se u RSD, po prodajnom kursu Narodne Banke Srbije, na jedan od navedenih načina:

Direktno na dole dati tekući račun, putem mobilne aplikacije ili uplatnicom na isti u bilo kojoj banci, pošti, menjačnici.

 

Tekući račun Banca Intesa: 160540010057728088

 

Putem PostNeta - na broj mobilnog telefona datom na Kontakt strani sajta - usluga Pošte Srbije.

* Napomene:
Cene iznajmljivanja zavise od dužine perioda iznamljivanja i sezone. Uobičajeni minimalni broj noćenja je 3 tokom zimske / letnje sezone, iz razloga rentabilnosti i raspoloživosti usluga (mogućnost čišćenja, dostave neophodnih potrošnih materijala, održavanja i higijene, obezbeđenja posteljine).

Opšti uslovi

U slučaju izvršenja rezervacije, odnosno korišcenjem usluge najma apartmana, smatraće se da je gost u celosti, bez ograničenja, prihvatio ove Opšte uslove.

Po prijemu rezervacije, odnosno uplate, Apartmani A će gostu izdati pisanu Potvrdu rezervacije putem e-mail-a.

Trajanje najma je određeno u Potvrdi rezervacije.

U prikazanu cenu je uključen najam apartmana za izabrani broj noći, završno čisćenje, troškovi električne energije, voda, grejanje, posteljina, kuhinjska oprema, Wi-Fi, kablovska TV kao i korišćenje skijašnice odnosno boksa za skije i skijaške cipele. Od svakodnevnih potrepština, gostima sleduje puni dozer tečnog sapuna za tuširanje, deterdženta za sudove, sunđer za sudove, tablete za sudomašinu, kao i tri rolne toalet papira. Po utrošku bilo koje od navedenih, gosti su dužni da sami iste nabavljaju u obližnjim prodavnicama.

Ispred zgrade postoji ograničeni broj besplatnih parking mesta, isključivo na bazi trenutne raspoloživosti. Neposredno pored istih (dvadesetak metara), postoji i javni parking koji se plaća i kojim gazduje Parking servis Raška.

U cenu nije uključena boravišna taksa po osobi po noći: odrasli 120 RSD , deca 7-15 godina 60 RSD.

Apartmani nisu pet-friendly.

Zgrada (ulazni hol, hodnici i skijašnica) je opremljena video nadzorom, isključivo zbog mogućnosti nastajanja štete, kako bi se identifikovali počinioci. Sva šteta pričinjena nenamerno ili namerno u zajedničkim prostorijama i apartmanima mora biti nadoknađena od strane gostiju.

Cena iznajmljivanja je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, ukoliko se plaćanje izvrši delimično, jednim od ponuđenih načina, garantovan je samo iznos akontacije, dok je ostatak podložan promeni (isključivo zbog eventualnih promena cene električne energije, komunalija, održavanja i slično).

Uslovi otkaza i promene termina rezervacije

Rezervacija smeštaja koja je uplaćena u celosti, važi do 23:59 h na dan dolaska.

Otkaz ili promena termina rezervacije mora biti dostavljen u pisanoj formi isključivo putem e-mail-a: apartmania@yahoo.com

Datum pisanog otkaza predstavlja osnov za obračun naknade, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cenu smeštaja.

Ukoliko gost napusti smeštaj pre rezervisanog (plaćenog) datuma odlaska, Apartmani A zadržavaju pravo da zadrže sredstva za neiskorišćeni deo boravka u celosti, ne uzimajući u obzir i ne upuštajući se u razmatranje opravdanja odnosno razloga za prevremeni odlazak.

Svaki apartman ima ažuran spisak inventara - uređaja, kuhinjske i ostale opreme, nameštaja i delova posteljine, kućni red, plan evakuacije, uputstva za korišćenje sistema za grejanje, TV-a i mašine za sudove. Molimo da prilikom dolaska odmah proverite stanje navedenih u razumnom smislu i odmah prijavite nedostatke. Ukoliko ne izvršite navedenu proveru, prihvatate da ste sami izazvali štetu i istu ste dužni da nadoknadite.

Mole se gosti da priliom izlaska apartmane ostave u urednom stanju, onako kako bi i sami želeli da ih zateknu po dolasku.

Preuzimanje ključeva je na recepciji vile ili iz sefa za ključeve ispred ulaznih vrata.

Otkazivanje rezervacije

U slučaju otkaza rezervacije od strane gosta, za povratak depozita važe sledeći uslovi:

 • otkaz rezervacije 42 ili više dana pre planiranog dolaska, celokupan iznos depozita će biti vraćen (troškove bankovnog transfera depozita snosi gost),

 • otkaz rezervacije 41-0 dana pre planiranog dolaska, nema povrata uplaćenih sredstava.

 

Apartmani A ne snose ikakvu odgovornost u slučajevima:

 • više sile koja onemogućava korišćenje žičara / ski staza,

 • proglašenja bilo koje vrste vanrednog stanja,

 • nepovoljnih vremenskih uslova (nedostatka snega, jakih vetrova, kiše),

 • prekida u snabdevanju električnom energijom, vodom, prekidu usuga televizije i interneta,

 • vanrednih poslovnih obaveza ili ličnih razloga bilo koje vrste, kašnjenja / otkazivanja letova, udesa, bolesti ili povreda gostiju zbog kojih nisu u mogućnosti da iskoriste rezervaciju,

 • neprohodnosti / zatvorenosti prilaznih puteva skijaškom centru. 

PAYMENT METHODS

If you make a reservation through our website, a downpayment of 35% of the total reservation fee is required, max. 42 days before the planned arrival, while the rest you can pay at the reception desk, in cash, in one of the following ways:

Direct transfer to the bank account number. In this case, please ask for transfer instructions for international payments (in €) and check the bank transfer fees as they could be higher than other methods' fees.

Western Union - please visit WU website: https://www.westernunion.com

Paysend website: https://paysend.com/

*If you used any abovementioned payment methods, please contact us immediately so we can follow it up, confirm your stay, and prevent booking duplication.

In case you would like to book fewer days than the stated minimum number for a specific period, please contact us, we might be able to meet your expectations.

Booking Policy

In case a guest has made a reservation, or by using the apartment rental service, it will be considered that the guest has fully, without restrictions, accepted these General Terms and Conditions.

Upon receipt of payment, Apartmani A will issue a written Booking Confirmation via e-mail to the guest.

The rental duration is specified in the Booking Confirmation.

The price shown includes apartment rental for the selected number of nights, final cleaning, utilities (electricity, water, heating, bed linen, kitchen equipment, Wi-Fi, cable TV, and the usage of a ski room with a dedicated ski locker.

From the daily necessities, the guests are granted a full dozer of shower soap, dish detergent, dishwasher tablets, as well as three rolls of toilet paper. After spending any of the above, guests are expected to purchase them themselves in nearby stores and groceries.

The price does not include City tax per person per day: adults RSD 120, children 7-15 years RSD 60.

The apartments are not pet-friendly.

The building (entrance hall, corridors, hallways, and ski locker room) is equipped with video surveillance solely due to the possibility of damage, in order to identify the perpetrators. Any damage caused unintentionally or intentionally in common areas and apartments must be compensated by the guests.

The rental price is guaranteed only for payment of the full amount, by one of the above-mentioned methods. Otherwise, if the payment is made in part, only the amount of the downpayment is guaranteed, while the rest is subject to change (solely due to possible changes in the price of utilities - electricity, water, TV and internet services, etc).

There is a limited number of free parking lots around the building on a "first come - first served" basis. Paid public parking is only 20 meters distance from the building while the public garage is only 80 meters away.

Cancellations and changes of booking dates:

The reservation of accommodation, which is paid in full, is valid until 23:59 on the day of arrival.

Cancellation or change of the reservation must be submitted in writing exclusively via e-mail: apartmania@yahoo.com

The date of written cancellation is the basis for the calculation of the fee, expressed as a percentage in relation to the total price of accommodation.

If the guest leaves the accommodation before the booked (paid) departure date, Apartmani A reserves the right to retain the funds for the unused part of the stay in full, without taking into account and without considering the justification or reasons for early departure.

Each apartment has an up-to-date inventory list - appliances, kitchen, furniture and bedding, house rules, evacuation plan, instructions for using the heating system, TV, and dishwasher. Upon arrival, please check the condition of the above immediately in a reasonable sense and report any deficiencies. If the guests do not perform the specified check, they accept that they caused the damage themselves and are obliged to compensate for it.

Guests are asked to leave the apartment in reasonably good condition when leaving, just as they would like to find it upon arrival. 

Keys pick-up is at the Villa's reception desk or from the key safe.

Cancellation Policy

If a guest wants to cancel the booking, the following Cancellation Policy will be applied:

 • for cancellations made 42 or more days before the booked arrival date, the full deposit will be refunded (bank transfer expenses are to be borne by the guest),

 • for cancellations made 41-0 days before the booked arrival date, there will be no refund.

Apartmani A bear no responsibility in the following cases:

 • force majeure that prevents the use of cable cars/ski slopes,

 • declaration of any kind of marshal law or state of emergency,

 • unfavorable weather conditions (lack of snow, strong winds, rain),

 • interruptions in the supply of electricity and water, interruption of television and Internet services,

 • unplanned business obligations, personal reasons of any kind, flight delays/cancellations, accidents, illnesses or injuries of guests due to which they are unable to use the reservation,

 • impassability/closure of access roads to the ski resort.

bottom of page